Bossa reutilitzable i sostenible

Bossa reutilitzable i sostenible
Descripció: 

Facilitar bosses reciclables als nostres associats perquè les lliurin als seus clients/es. Acompanyades d’un flayer explicatiu sobre l’impacte que provoca el plàstic al nostre eco-sistema i medi ambient.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: