Bosses Compostables

Descripció: 

En el cas que el client no disposi de cap bossa personal per a transportar els productes que acaba d’adquirir, proporcionar una bossa compostable gratuïta.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: