Bosses compostables

Bosses compostables Minimitzar la petjada ecològica a sobre el planeta.
Descripció: 

Les bosses compostables vers  les bosses de plàstic estan compostes de matèria orgànica que es desintegra biològicament sense deixar residus tòxics visibles i es converteix en comport orgànic.

Per això volem fomentar el seu ús per conscienciar la ciutadania sobre la generació de residus i el seu impacte al medi ambient.