Bosses de compra

Bosses de compra
Descripció: 

Es contactarà amb una entitat de reinserció social del barri del Raval per tal que realitzin les bosses. En funció del pressupost es decidirà quina mena de disseny es fa (més o menys personalitzat)

L’objectiu és que en un primer any, un mínim de 50 locals s’adhereixin a aquest projecte i que el 50 % de les entitats comercials que formen part de l’eix s’adhereixin al projecte. En tres anys totes les entitats han de formar-hi part.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: