Cada material al seu lloc

Descripció: 

Acord amb la Fundació ECOTIC per a la gestió de residus elèctrics en lluita contra la contaminació del medi ambient. Recollida selectiva per part de l’entitat col·laboradora en obres i reformes de tot aquell material de rebuig  antic, elèctric d’instal·lacions antigues i electrònic de consum.