Cadena de valor

Descripció: 

Sensibilització als clients quant a consciència mediambiental:


- Accions comunicatives: mails amb tips per a una millor prevenció de residus i sobre la correcta gestió dels mateixos( per exemple: eina Ecofont per a estalviar tinta i models tipus de signatura a sota de correu electrònic amb missatges referents a l’estalvi de paper.

 

  • Compartir amb ells nostres clients el Pla d’Acció i difusió de la xarxa B+S i del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
  • Enviar enquestes de satisfacció per correu als nostres clients.
  • Planificar rutes per optimitzar els recursos interns.