Càlcul de la petjada de CO2- Acords Voluntaris

Entitat:
INGECAL, Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, SL
Descripció: 
Des de 2010 estem adherits al programa ACO2RDS VOLUNTARIS de la Generalitat de Catalunya. Durant 2013 hem disminuït les emissions en tots els abasts calculats un 11,5%. Algunes millores: canvi de sistema de climatització centralitzat de l`edifici amb gas natural. S`ha prioritzat l`ús de ferrocarril d`alta velocitat en comptes de l`avió, s’ha fomentat el transport públic i s’ha iniciat el teletreball.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: