CAMÍ ESCOLAR

Descripció: 

Objectius:

Donar a conèixer el projecte “Camí Escolar” entre els estancs associats i incentivar-los a formar-ne part.

Breu descripció:

Facilitar la mobilitat autònoma, segura i sostenible dels escolars a partir de 8 anys. Això vol dir que la noia o el noi van sols pel carrer o amb companys de diferents edats per l’itinerari que té les condicions de més seguretat i a peu.