Camí escolar Espai amic

Descripció: 

El projecte educatiu “camí escolar espai amic” va neixer amb la finalitat d’aglutinar tota la comunitat educativa, potenciar el barri de Sant Andreu de Palomar com unespai de convivència, de proximitat i de relació escola-famílies-comerç-entitats i fomentar actituds respectuoses amb l’entorn. És responsabilitat de tothom fer nostre aquest projecte, per això és fonamental unir-nos i treballar en xarxa peruqè infants, joves i no tant joves, puguin gaudir d’un barri i una ciutat més amable.