Campanya Bones pràctiques ambientals

Descripció: 

Breu descripció:

Campanya per estimular les bones pràctiques ambientals entre els treballadors/es de la companyia, fomentant l’eficiència energètica i de recursos.  Es tracta d’una campanya molt visual on es busca la motivació amb missatges directes i breus amb cartells ubicats en punts estratègics dels edificis i amb comunicats mensuals i una guia de bones pràctiques on es dona informació complementaria i consells aplicables  tant a la feina com a al vida quotidiana.

Les temàtiques van des de l`estalvi energètic en equips, il·luminació i climatització per tal de disminuir les emissions de CO2, l’estalvi d`aigua, la minimització i recollida selectiva  de residus, fins a consells en quan a mobilitat i prevenció de riscos laborals.