Campanya cønsum cønscient #JoSócCøCø

Campanya cønsum cønscient #JoSócCøCø
Descripció: 

Objectiu/s:

  • Sensibilizar a la població en diferents pràctiques de consum conscient i responsable.
  • Sensibilitzar a la població en el concepte de Residu Zero com guia de consum conscient i responsable.

Breu descripció:

Campanya de comunicació al voltant del consum conscient i responsable que presenta diverses històries i experiències de persones i les seves pràctiques quotidianes en relació al Residu Zero i formes alternatives de consumir.

La campanya vol contribuir a oferir noves perspectives de futur amb la suma de més ciutadans i productors, i reclamar una estructura política i una normativa que facilitin aquest camí.

http://rezero.cat/consumconscient/

https://vimeo.com/channels/josococo

Persona o àrea responsable: Anna Peña

Calendari d’execució previst: 12 mesos

Recursos humans i econòmics: Equip professional

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: