Campanya de consum responsable d’energia

Campanya de consum responsable d’energia
Descripció: 

LA DESCONNEXIÓ D’APARELLS ELECTRÒNICS: generalment, ens trobem que deixem els aparells en “standby” o mode repòs, sense saber que consumim un 1W si està en espera, i fins 2W si posseeix alguna pantalla d'informació. Per altra banda, amb el mode apagat, el consum màxim passa a ser de 1W.

És per això, que per tal de reduir els consum proposem: Fer ús de lladres o endolls intel·ligents (ex.: Amb un comandament a distància).

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: