CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PEL COBRAMENT DE LES BOSSES DE PLÀSTIC

Descripció: 

A tots els comerços associats a l’eix i que en vulguin ser partícips, se’ls donarà una circular informativa argumentant la importància de la retirada de les bosses de plàstic.

Es farà difusió del vídeo de l’impacte mediambiental de les bosses de plàstic amb una circular per als associats i al facebook de l’associació. 

Paral·lelament, des de l’eix s’ha contactat amb una central de compres per facilitar la comanda de bosses de cel·lulosa.