Campanya de Sensibilització per la sostenibilitat de la nostra ciutat

Descripció: 

Objectiu/s:

  • Donar a conèixer les alternatives i els avantatges de la compra i substitució del vehicle antic per un de nou, especialment els de motor elèctric, doncs contribueixen a l’estalvi energètic i a minimitzar la petjada de carboni.
  • Difusió de bones pràctiques dels conductors.
  • Foment de vehicles alternatius, en els trajectes curts, quan el transport públic o la bicicleta siguin una alternativa raonable.
  • Foment de la renovació del parc automobilístic per tal de tenir vehicles més eficients, etc...

Breu descripció:

Creació d'una campanya de sensibilització general dels titulars dels vehicles i per afegitó, també dels conductors amb el lema "els conductors també estimen la ciutat" Des del sector de l'automoció desitgem una ciutat mes neta i sostenible".

Aquesta campanya divulgativa gira sobre quatre eixos, tots ells relacionats amb la sostenibilitat. La definició concreta de la campanya es farà conjuntament amb les quatre empreses que col·laborin i amb la participació de les administracions que també col·laborin.

Aprofitarem els mitjans propis del Gremi, que són, fonamentalment, la nostra revista interna INFOGREMI i la nostra publicació comercial Gremimotor News.

Per la màxima difusió d’aquesta campanya, comptem amb la participació i recolzament dels nostres socis agremiats. En els seus establiments comercials, se’ls demanarà que pengin el pòster i distribueixin els adhesius, així com la informació de la campanya.

El Gremi facilitarà els elements de la campanya en format digital i demanarà als agremiats que incorporin a la seva web i a les seves xarxes socials, els elements de la campanya.

Coordinadament amb les empreses participants en la campanya, s’elaborarà un decàleg, amb recomanacions al consumidor, sobre sostenibilitat urbana i de conducció.