Campanya de sensibilització SOS Nadó / SOS Bebé

Descripció: 

Informar i crear consciència de la situació de risc d’exclusió de les dones amb pocs recursos, que són especialment vulnerables després del part, donades les necessitats addicionals que tenen tant les mares com els fills/filles.

Campanya de comunicació via xarxes socials, en especial Facebook, Twitter i Instagram.