CAMPANYA DEL SILENCI

Descripció: 

Objectius:

Per una bona convivència entre el veïnatge i els locals de restauració, exercitar el respecte en  l’ús dels espais comuns, en horari diürn i fent especial incidència en horari nocturn.

Recordar als establiment: 

✓Horari de recollida de la terrassa

✓Minimització dels sorolls al recollir

✓No permetre acumulacions de gent a l’exterior del local provocant molèsties

✓Altres consideracions per a la pacificació veïnal

Breu descripció:

Els establiments d'hostaleria i restauració, del carrer Blai i voltants principalment, informaran i distribuiran fulletons entre els clients, fent especial incidència en aquesta tasca comunicativa, els divendres i dissabtes.