Campanya informativa per a potenciar els vehicles menys contaminants

Campanya informativa per a potenciar els vehicles menys contaminants
Descripció: 

Sensibilitzar les agremiades per a iniciar un procés de renovació progressiu de la flota de vehicles, cap als vehicles elèctrics o híbrids.

Quant als elèctrics difusió de subvencions i qualsevol altra informació que incentivi la renovació de les flotes dels agremiats.

I dins de la modalitat d’híbrids farem pedagogia d’una opció transitòria pels casos que la flota de vehicles existent sigui encara molt nova que és l’adaptació dels vehicles per a implantar el sistema d’Autogas (carburant format per butà i propà)

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: