Campanya “Remenja’mmm, massa bo per llençar-ho”

Campanya “Remenja’mmm, massa bo per llençar-ho”
Descripció: 

 

Objectiu/s:

·         Reduir el malbaratament alimentari derivat de les activitats de la restauració.

·      Fer visible la problemàtica del malbaratament alimentari, les oportunitats de prevenció, així com els beneficis ambientals i socioeconòmics associats.

·      Difondre les bones pràctiques que facin els restaurants participants.

·      Augmentar la sensibilització sobre el malbaratament alimentari i les bones pràctiques en el consum.

·      Incidir en els hàbits dels consumidors, normalitzant actituds com endur-se dels restaurants el menjar i la beguda no consumida.

·      Contribuir a assolir els objectius de reducció del malbaratament alimentari i prevenció de residus establerts per la legislació europea, estatal i catalana: economia circular, ús eficient dels recursos, mitigació del canvi climàtic, producció i consum sostenibles…

·      Implicar en la campanya les administracions públiques i aglutinar els altres actors involucrats en el malbaratament (entitats sense ànim de lucre, indústria, etc).

 

Descripció de la iniciativa:

La campanya “Remenja’mmm, massa bo per llençar-ho” té per objectiu sensibilitzar, tant als consumidors com a la indústria de restauració i hostaleria, en la prevenció del malbaratament alimentari tot oferint propostes i accions alternatives per a la seva reducció. La campanya es centra en oferir una solució pràctica (un envàs especialment dissenyat i atractiu) per recuperar l’excedent que es genera per part dels comensals a les taules dels restaurants.

La campanya ha estat impulsada per les entitats Rezero, Nutrició Sense Fronteres i Banc de Recursos, així com el grup GSR, els quals han fet possible aquesta iniciativa de reducció del malbaratament alimentari gràcies al seu compromís i expertesa professional.

S’ha creat una imatge i un missatge per a la campanya, que compta amb la connivència dels restauradors, per comunicar la campanya amb  un to divertit, proper, atractiu i emocional.
“Remenja’mmm" pretén normalitzar, a la nostra ciutat, l`hàbit per part dels clients/es d`emportar-se a casa el menjar sobrant als establiments de restauració.

www.rezero.cat
www.pontalimentari.org

 

 

Indicador/s:

- Incrementar el nombre de restaurants adherits

- Publicar el Premi Remenja`mmm, de bones pràctiques de reducció del malbaratament alimentari en el sector de la restauració

- Difondre aquestes bones pràctiques

- Aparició a mitjans de comunicació 

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

- 200

- Publicació i resolució

- Web, facebook, twitter

- 60