Campanya “Remenja’mmm, massa bo per llençar-ho”

Descripció: 

Descripció de la iniciativa:

La campanya “Remenja’mmm, massa bo per llençar-ho” té per objectiu sensibilitzar, tant als consumidors com a la indústria de restauració i hostaleria, en la prevenció del malbaratament alimentari tot oferint propostes i accions alternatives per a la seva reducció. La campanya es centra en oferir una solució pràctica (un envàs especialment dissenyat i atractiu) per recuperar l’excedent que es genera per part dels comensals a les taules dels restaurants.

La campanya ha estat impulsada per les entitats Rezero, Nutrició Sense Fronteres i Banc de Recursos, així com el grup GSR, els quals han fet possible aquesta iniciativa de reducció del malbaratament alimentari gràcies al seu compromís i expertesa professional.

S’ha creat una imatge i un missatge per a la campanya, que compta amb la connivència dels restauradors, per comunicar la campanya amb  un to divertit, proper, atractiu i emocional.


“Remenja’mmm" pretén normalitzar, a la nostra ciutat, l`hàbit per part dels clients/es d`emportar-se a casa el menjar sobrant als establiments de restauració.

www.rezero.cat
www.pontalimentari.org