Canal ètic

Entitat:
Nechi group
Descripció: 

Breu descripció:

Nechi Group, com a participant al Pacte Mundial de les Nacions Unides, recolza els principis de transparència, suport als drets humans i lluita contra la corrupció.

Per això, ha creat un canal de comunicació per poder expressar-se lliurement i denunciar aquells casos en què considerin es viola algun dels principis bàsics que la companyia defensa, es vulnera algun aspecte rellevant o s`observa una pràctica poc ètica o professional d`algun membre de la companyia o d`algun partner.

Totes les queixes, denúncies o suggeriments són avaluades per la responsable del canal ètic de manera confidencial, anònima i sense cap tipus d`influència per part de la direcció.

El canal de comunicació habilitat a aquest fi és canal_etico@nechiingenieria.com

Està totalment desvinculat de qualsevol accés des de la pròpia companyia i accessible, únicament, per la responsable del canal.