Canvi de lluminàries

Entitat:
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona
Descripció: 

Objectiu/s:

Ser més eficient energèticament i aconseguir una millor il·luminació.

Breu descripció:

Canviar les antigues lluminàries fluorescents per noves LED, que aporten una millor il·luminació i són més eficients energèticament, estalviant també en les factures elèctriques a llarg termini.

Persona o àrea responsable: manteniment

Calendari d’execució previst: gener-març 2017

Recursos humans i econòmics: subcontractació a empresa especialitzada.

 

Indicador/s: consum energètic

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: estalvi 20%