CARTA DE CELÍACS AL RESTAURANT NBA Café i CITRUS

Descripció: 
Actualment a ANgrup tenim 10 restaurants amb carta específica pel col·lectiu celíac, i aquest any volem implantar-la al Restaurant Citrus, i al NBA Café Barcelona.
Volem oferir una carta lliure de gluten sempre sota l’aprovació de l’Associació de Celíacs de Catalunya.
Bàsicament les 3 actuacions que realitzem per tenir una carta específica de celíacs als restaurants Citrus i al NBA Café, són:
1. Elaboració de la carta sense gluten per a cada restaurant
2. Formació i Implantació
3. Aprovació, mitjançant auditoria de l’Associació de Celíacs