Cercle de proveïdors neutres. Clean CO2: organitzacions, productes i serveis més sostenibles.

Entitat:
Lavola - Sostenibilitat
Descripció: 
Clean CO2 és la marca de gestió i compensació de carboni de Lavola que permet una reducció efectiva de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (www.clean-co2.com)

Clean CO2 és un servei innovador de gestió i compensació d’emissions de carboni per a que les organitzacions, els productes i els serveis tinguin una major implicació social. Permet aportar valor afegit gràcies a un compromís demostrable amb el medi ambient davant el canvi climàtic.

Sigui quina sigui l’activitat que dueu a terme, Clean CO2 calcula i compensa de forma senzilla les emissions de carboni de la vostra organització, que degut als processos específics que dueu a terme no són possibles d’evitar.

Clean CO2, a través del seu programa d’afiliació, també és una solució òptima per als negocis que oferiu productes i serveis a tercers, com són els viatges, esdeveniments, aliments, begudes, materials comercials, restaurants, impremtes, electrodomèstics i aparells electrònics, estades en hotels, etc.

 

Compensar aquesta ‘petjada de carboni’ és possible avui dia amb la participació de la vostra organització en projectes d’energies renovables i de gestió de masses forestals a tot el món, que impacten positivament tant en el medi ambient com en l’entorn social on es desenvolupa cada projecte. Els vostres productes i serveis podran incorporar l’innovador segell ‘Clean CO2 Certified’ amb codi QR, amb el qual els vostres clients podran ampliar informació sobre la compensació de la seva compra, el projecte d’energies renovables o gestió de masses forestals al qual han contribuït, i la quantitat d’emissions que s’han reduït. D’aquesta manera, la vostra empresa incorpora una actitud sostenible amb un resultat molt positiu sobre les marques i la reputació corporativa.

 

Clean CO2 també posa a la vostra disposició eines per comunicar als vostres grups d’interès aquest compromís amb el territori, el medi ambient i les persones. És aplicable a gairebé qualsevol producte, i integra un certificat que permet acreditar aquest benefici davant del consumidor final o qualsevol grup d’interès. Clean CO2 es distribueix arreu del món a través de la seva xarxa de representants, i a nivell local a través del seu programa d’empreses afiliades que ofereixen productes i serveis neutres en emissions.

Tècnicament, Clean CO2 es basa en les metodologies internacionals de referència ISO 14064 i el GHG Protocol per calcular la petjada de carboni d’empreses, i en les metodologies ISO 14067, PAS2050 i GHG Protocol Product Accounting per calcular la petjada de carboni de productes i serveis.

Clean CO2, la marca que compensa.

El cercle de proveïdors neutres en emissions de CO2 és una iniciativa a la qual es poden sumar totes les empreses que ofereixen serveis a l’organització i que forma part de l’estratègia de canvi climàtic de l’empresa.

Les empreses que formen part del cercle, calculen, redueixen i compensen les seves emissions amb Clean CO2, participant en projectes d’energies renovables amb compromís social desenvolupats en diferents parts de món.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: