Certificació Energètica edificis

Entitat:
22@Network bcn
Descripció: 

Breu descripció:

S’ofereix a les empreses associades la possibilitat de fer una certificació de la seva seu, de manera gratuïta. Addicionalment s’ofereix un pla de millores per tal de millorar la seva qualificació mitjançant una fórmula d’estalvi compartit.

En paral·lel es recull informació sobre els edificis ja certificats per tal d’elaborar un inventari a nivell d’associació i poder plantejar objectius mesurables.

Objectiu/s:

Reduir el consum energètic dels edificis d’oficines del districte; estimular la formació i ocupació en el sector de les reformes energètiques dels edificis; estimular la monitorització del consum energètic dels edificis.

L’objectiu és tenir un 50% de les seus corporatives certificades a finals de 2015.

Acord amb el Districte de Sant Martí.

 

Càrrec o àrea responsable:

Comissió d’Empresa i Medi Ambient, en col·laboració amb les empreses Pich-Aguilera i Felca.

Calendari d’execució previst: any 2015

 

Recursos humans i econòmics:

Coordinació i difusió de la campanya a través de la secretaria tècnica de l’associació. Les tasques de certificació a càrrec de les empreses Pich Aguilera i Felca.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: