Certificació LEED Sant Pau

Entitat:
Fundaci¢ de Gesti¢ Sanit…ria de l'Hospital de La Santa Creu i Sant Pau
Descripció: 

Objectiu/s:

Obtenir una certificació ambiental.

Breu descripció:

Obtenir una certificació ambiental que acrediti que la nostra entitat està compromesa amb el medi ambient per integrar l’avaluació de l’impacte ambiental en cada procés, activitat i presa de decisions interns. Que ens obligui a seguir procediments respectuosos, detecti errors actuals, garanteixi traçabilitats, i avaluí, proposi i prioritzi àrees de millora.

 

LEED Sant Pau, energies renovables i compensació d`emissions

 

El conjunt de la rehabilitació del Recinte Modernista de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau de Barcelona, ha obtingut la certificació LEED que reconeix els edificis i els barris que

han aplicat criteris de sostenibilitat en la seva construcció o rehabilitació.

Lavola ha dirigit i gestionat el procés de certificació LEED del recinte, la primera certificació a Europa

amb la categoria LEED “Neighborhood Development” (barris existents). D’aquesta categoria, només hi ha 4 casos més al món, dels quals cap d’ells a Europa i cap d’ells en un espai patrimoni de la

humanitat.

La Certificació LEED, promoguda per l’organització U.S Green Building Council, reconeix

internacionalment els edificis més sostenibles i engloba aspectes tan diversos com l’ús de l’aigua,

l’eficiència energètica de l’edifici, la qualitat ambiental per a l’usuari i el seu entorn, així com aspectes

propis de la sostenibilitat en el procés constructiu.

El Recinte Modernista ha experimentat un dels processos de rehabilitació patrimonial més ambiciosos

del moment ja que s’ha posat en valor tota la seva riquesa artística. Aquest procés, realitzat sota

estrictes criteris de sostenibilitat, ha dotat els pavellons de les més avançades tecnologies per tal

d’habilitar espais de treball preparats per al segle XXI.

L’objectiu de la rehabilitació ha estat recuperar el valor artístic i patrimonial, al mateix temps que s’han incorporat millores tecnològiques per fer-lo més sostenible des d’un punt de vista energètic, i també en l’ús de materials i recursos i en confortabilitat. La important reducció de consum energètic tindrà com a conseqüència una disminució significativa de les emissions de CO2 atribuïbles a l’ús dels pavellons.

Lavola també ha gestionat la certificació LEED corresponent a la rehabilitació de l’edifici principal del

Recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

El Recinte Modernista de Sant Pau és seu d’institucions capdavanteres en els àmbits de la

sostenibilitat, la salut i l’educació.

Des de Sant Pau, aquests organismes desenvolupen els seus programes i activitats, a la vegada que

estableixen col·laboracions entre ells per emprendre iniciatives compartides, estudis i projectes per tal

d’aportar propostes innovadores envers temes específics, com ara el desenvolupament urbà,

l’educació, la millora dels sistemes de salut, la gestió forestal, l’aigua i el sanejament, entre d’altres.

Sant Pau connecta agents i experiències, i esdevé un entorn únic en el qual

interactuen els sectors acadèmics, econòmics i socials. L’objectiu és promoure el coneixement i la recerca de forma transversal i facilitar la implicació de la ciutadania en els debats que es produeixen en aquest entorn.

El Recinte Modernista acull seminaris, congressos i trobades coordinades per les institucions

residents i d’altres entitats afins.

Alhora impulsa projectes que complementen i s’alimenten de tota aquesta activitat.

Els principis que sustenten aquest projecte es basen en la ISO 26000 Guia de Responsabilitat Social:

rendiment de comptes, transparència, comportament ètic, respecte als interessos de les parts

interessades, principi de legalitat, normativa internacional del comportament i respecte als drets

 

humans.