Certificacions en sistemes i models de gestió.

Entitat:
UTE Televida-Tunstall
Descripció: 

Breu descripció:

1. Des del mes de març de 2016, Tunstall Televida compta amb la certificació de Bureau Veritas com a Organització Saludable, i es converteix així en l’empresa pionera a Espanya en la implantació, avaluació i reconeixement d`aquest Model, que contempla les següents dimensions o àrees d`actuació:

§ Entorn físic

§ Entorn psicosocial

§ Participació en la comunitat

§ Promoció de la salut

§ Formació i comunicació

§ Compromís de la direcció

 

Ser una organització saludable demostra la preocupació de la companyia pel desenvolupament de bones pràctiques en relació amb la promoció de la salut, la seguretat i el benestar de tots els seus treballadors i treballadores.

 

L`abast d`aquesta certificació s`estén a les activitats de:

§ Venda i servei postvenda de dispositius de Teleassistència, Telemedicina i sistemes de trucades.

§ Disseny, implementació, posada en marxa i atenció postvenda de centres de control de teleassistència.

§ Desenvolupament, implementació i atenció postvenda de programari destinat a la gestió de serveis de l`autonomia personal.

§ Gestió i prestació del servei de teleassistència a través de línia fixa i dispositius mòbils, amb unitat mòbil.

 

1. Tunstall Televida ha superat amb èxit el procés de certificació del Sistema de Gestió Ambiental als seus centres de Madrid i Barcelona, d`acord amb la norma ISO 14001:2004, incloent-hi en el seu abast les activitats de:

 

§ Servei de teleassistència

§ Centre d’atenció de trucades

§ Gestió de serveis d’intervenció domiciliària.

 

2. En relació amb el que s’ha esmentat amb anterioritat, Tunstall Televida (Televida Servicios Sociosanitarios S.L.U. i Tunstall Ibèrica) és entitat signatària del Pacte Mundial de les Nacions Unides, així com socis actius de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial.