COAMB SMART ENERGY (CSE)

Entitat:
Colúlegi d'Ambient•legs de Catalunya - COAMB
Descripció: 

Breu descripció:

El projecte CSE consta de 5 passos:

1.- COAMB adquireix un mesurador de consum elèctric i l’insta-la.

2.- COAMB publica informació del consum elèctric en temps real a la seva web.

3.- COAMB recopila factures electricitat dels últims 12 mesos

4.- Grup energia (GE) analitza dades de 2 mesos, factures i proposa mesures d`optimització energètica i econòmica -tarifa i potència- ; així com modificació de comercialitzadora en relació als valors de l’entitat i promoure l’augment de les energies renovables en el mix energètic.

5.- Es fa seguiment de les mesures (al cap de 3 mesos més) i es publiquen els estalvis a la web i es fa notícia pel butlletí dels col·legiats/ades-adherits/ides i difusió a xarxes socials.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: