Col·laboració amb Associacions de protecció dels animals

Entitat:
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Descripció: 

Objectiu/s:

Impulsar la col·laboració amb associacions de protecció dels animals.

Breu descripció:

Aquest any s’han fet 12 convenis de col·laboració amb ajuntaments i associacions de Barcelona. 

Persona o àrea responsable: Mònica Rodríguez – Cap d’Administració 

Calendari d’execució previst: Permanent

Recursos humans i econòmics: Agència de comunicació i personal del Col·legi. 

Indicador/s: nombre de convenis

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:  12 convenis 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: