Col·laboració amb entitats del barri

Descripció: 

Objectius: Participació i/o col·laboració amb projectes socials.

Breu descripció: Col·laboració amb associacions i entitats de caràcter social que atén a col·lectius d’exclusió social amb la donació de productes.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: