Col·laboració amb entitats socials

Descripció: 

Objectiu:

Ajudar a facilitar l’accés a l’habitatge a col·lectius vulnerables i incrementar la qualitat de vida a persones amb especial atenció

Breu descripció:

-          Col·laboració amb Fundació Habitat3: Tenim un conveni signat de col·laboració per tal de facilitar l’accés a pisos de lloguer a través dels nostres col·legiats. D’altra banda, també vam contribuir monetàriament com a subvenció.

-          Col·laboració Vicente Ferrer: Contribuïm amb la donació monetària i amb la compra dels seus productes (targetes nadalenques, detalls per Sant Jordi).

-          Col·laboració Amics de la Gent Gran: Contribuïm amb la compra de productes fets per ells (roses de Sant Jordi) 

Persona o àrea responsable: Tota l’Organització

Calendari d’execució previst: Continu i indefinit.

 

Recursos humans i econòmics: Implementació de nous processos automatitzats i de TICs. 

Indicador/s:

Fundació Habitat3 – actuació continuada, els nombre de col·legiats és indeterminat ja que depèn dels pisos que puguin oferir

Fundació Vicente Ferrer: 2 actuacions anuals (abril i desembre)

Fundació Amics de la Gent Gran: 1 actuació anual (abril)

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: >5 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: