Col·laboració empreses del 3r sector

Entitat:
Twentytú HiTech Hostel
Descripció: 

Col·laboració amb empreses del 3r sector que treballen la integració:
- El 70% del mobiliari és adquirit a L’estoc, que millora i dignifica la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual.
- Els temes gràfics i de merchandising ho contractem a Icaria Gráficas, que també treballa pel mateix bé.
- Hem incorporat a al nostra plantilla a dues persones de la Fundació Catalana Síndrome de Down.
- Hem incorporat a la nostra plantilla una persona amb discapacitat intel·lectual, a través de l’entitat social de formació Fermarec, de la fundació La Caixa