Col·laborar amb institucions, entitats, associacions i plataformes que treballen en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

En els darrers anys la nostra universitat ha col·laborat amb diferents institucions, entitats i associacions que
treballen també en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental. Aquesta és una línia d’acció que es mantindrà durant els propers anys.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: