Comerç amb Cap (canvi enllumenat sostenible)

Entitat:
Associació de comerciants del 019
Descripció: 
Fomentar el canvi d´enllumenat en els comerços per tal de fer un us més responsable de les energies.