Comitè Saludable

Descripció: 

Es durà a terme la creació d’un Comitè Saludable conformat per 1 persona de cada àrea amb la finalitat de proposar accions que tinguin un impacte positiu en la salut dels treballadors. Tenim pensat fer 1 acció cada trimestre perquè hi hagi un impacte real.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: