Compleció de les xarxes tramviàries

Entitat:
ATM Autoritat del Transport Metropolità de la Regió Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

Entre les tasques de l’ATM s’inclou de gestió i el seguiment de la xarxa tramviària. L’objectiu és treballar per a garantir una bona cobertura territorial, donar un bon servei als usuaris del tramvia i millorar l’eficiència energètica i ambiental d’aquest mitjà de transport.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: