Compra Sostenible

Descripció: 

Crear instruccions de compra de material fungible que sigui sostenible amb el medi ambient i no comprar més del que es necessita. També contractarem càterings que siguin respectuosos amb el medi ambient (envasos, productes km0...) pels diferents esdeveniments que es realitzin al CIM UPC.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: