Compres i contractació responsable

Descripció: 

Breu descripció:

Gran part del contingut del PES consisteix en aplicar una política de compra responsable en tots els nivells de la Gerència:

NECESSITAT DE COMPRA:
• Repensar les necessitats
• Racionalitzar el consum

COMPRA:
• Optar per materials i procesos de fabricació menys perjudicials per l’entorn.
• Contractar empreses que tinguin en la seva plantilla personal amb discapacitat o en situació d’exclusió social, i amb entitats sense ànim de lucre.

RESIDU:
• Dipositar la fracció corresponent per facilitar el seu reciclatge.
• Garantir una correcta gestió.

ÚS:
• Fer-ne un ús racional
• Aprofitar les característiques positives dels articles.
• Reutilitzar pel mateix o per altres usos.

- Impulsar la contractació ambientalment i socialment responsable:

• Establir una política de compra ambientalment i socialment responsable de la Gerència de PSM.

•Establir un programa de treball anual/bianual de compres responsables alineat amb les actuacions del Programa A+S.

- Executar compres i contractacions públiques amb criteris de sostenibilitat en col·laboració amb el Programa A+S i altres sectors:

•Incorporar de manera sistemàtica criteris ambientals i socilas en les compres i en els plecs de contractació a través d`un procediment metodològic.

• Facilitar la inclusió dels criteris de sostenibilitat en els plecs de contractació a través d`un checklist.

• Desenvolupar un material de treball (fitxes) base per facilitar la incorporació sistemàtica dels criteris ambientals i socials en els plecs de contractació.

• Instal·lar màquines expenedores d`aliments i begudes amb garantia de sostenibilitat i amb una oferta saludable i solidària de productes ofertats.

•  Adquirir la munició per les armes del cos de la Guàrdia Urbana amb una quantitat molt reduïda de plom o sense plom.

• Avançar en la incorporaió de sistemes CAF per generar escuma (sistema d`escuma per aire comprimit) en els vehicles d`extinció de SPEIS.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: