COMPRES MÉS SOSTENIBLES DE MATERIAL D’OFICINA I ÚS DE PRODUCTES DE NETEJA ECOLÒGICS

Descripció: 

Objectiu/s:

Fomentar el consum responsable potenciant la compra de material verd a través de l’adquisició de
fungibles d’oficina sostenibles, i mantenir un servei de neteja que garanteixi l’ús de productes ecofriendly,
no tòxics i que no continguin químics.

Breu descripció:

Aquesta és una oportunitat de contribuir a la millora ambiental i també a la salut de les persones a
través de les compres.
Les fites marcades són:
- Comprar categories de productes de merchandising o d’oficina ecològics fent una cerca prèvia
de proveïdors d’acord amb criteris de proximitat, materials utilitzats que siguin reciclats, etc.,
i aprovant després les opcions de compra més sostenibles
- Prorrogar el contracte del servei de neteja que garanteix l’ús de productes ecosafety.

Persona o àrea responsable:
 Responsable de Qualitat i Medi Ambient
 Responsable de Compres
Calendari d’execució previst:
Per la compra de material verd: 2017-2018
Per l’ús de productes de neteja ecofriendly: 2015-2018
Recursos humans i econòmics:
- Responsable de Qualitat i Medi ambient, com a responsable del seguiment dels indicadors i
de la gestió de tot el procés
- Responsable de Compres, com a responsable de la cerca de proveïdors, la compra dels
materials i les renovacions de contractes

Indicador/s:
- Número de productes d’oficina verds
- Contracte de neteja i fitxes dels productes ecofriendly
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
- Compra de 3 categories productes d’oficina verds
- Pròrroga del contracte de neteja i entrega de les fitxes dels productes ecofriendly

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: