Compromís d`AMB pel Clima

Entitat:
AMB - ·rea Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

En el marc de la celebració de la COP21 a París, l`AMB va aprovar, en el ple del Consell Metropolità, la Declaració pel Clima, que s`alinea amb els principals objectius europeus i internacionals en matèria de canvi climàtic i energia.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: