Compromís social i lluita contra la pobresa i el risc d’exclusió social

Entitat:
ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Descripció: 

Breu descripció:

El compromís social de la companyia està orientat cap a la millora de la salut i el benestar de la població i la lluita contra la pobresa i el risc d’exclusió social.

Als països en desenvolupament, la prioritat d’ESTEVE és  millorar l’accessibilitat dels medicaments i reforçar els sistemes que garanteixin la universalització de la salut. I al quart món, ha mantingut les contribucions i ha incrementat les accions de participació dels empleats en causes socials.

L’acció social de la companyia està destinada a persones que es troben en situacions de vulnerabilitat i no està vinculada a l’activitat empresarial. L’import destinat a acció social es de 242.037 Euros,

L’acció social es desenvolupa sempre a través de 23 entitats sense ànim de lucre, amb les quals ESTEVE manté una col·laboració estable.

El destí de l’acció social inclou tant els països en vies de desenvolupament (Tercer Món):

-       Donació de medicament a través de Farmamundi: 54 expedicions a 36 països diferents a través de 37 ONG, amb el compliment de les directrius de l’OMS i l’AEMPS.

-       Participació a FAHE (Fons d’Ajuda Humanitària i Emergències) de Farmacéuticos Mundi: intervencions en 11 països.

-       Participació en el Programa Cuida’m: un projecte en col·laboració amb l’Hospital de Sant Joan de Déu, que possibilita infants del Tercer Món es traslladin a Barcelona per ser tractats amb els recursos medicoquirúrgics necessaris contribuint a operar 25 nens des del 2008.

-       Participació en l’Aliança GAVI: contra la mortalitat infantil que es focalitza en la vacunació d’infants del Tercer Món, contribuint a vacunar 4.733 nens al llarg de tots els anys de participació en l’Aliança 

com la població més vulnerable al nostre país (Quart Món):

-       Banc dels Aliments: fa aportacions econòmiques i organitza dues campanyes l’any de recollida d’aliments i participa en el “Gran Recapte”.

-       Cáritas: ESTEVE forma part del programa “Empreses amb el Cor” i l’aportació es destina al Projecte Paidós, que té com a objectiu eradicar les conseqüències de la pobresa infantil hereditària i prevenir els factors de cronificació.

-       Banc de Recursos: donació de materials en desús (Programa Re-Activa) que són reutilitzables, com ara ordinadors, material d’oficina, etc. Banc de Recursos gestiona la distribució a diverses ONG del Tercer i Quart Món. 

Voluntariat corporatiu i participació en causes socials:

El programa de voluntariat està focalitzat en accions socials i ambientals de proximitat als centres.  188 voluntaris, entre col·laboradors interns, familiars o amics, hi participen:

-       “Sant Jordi amb Cor”, acompanyar, repartir roses i llibres a gent gran i mares amb risc d’exclusió social el dia de Sant Jordi. Residència Caliu i Llar Santa Isabel.

-       “Fes renéixer la teva roba”, campanya de recollida de roba dues vegades l’any. Fundació Formació i Treball de Cáritas.

-       “La fam no fa vacances” i “Menja’t la fam”, recollida d’aliments.  Bancs d’ Aliments.

-       ”Capacitats diferents”, plantar i condicionar el jardí i l’hort de la Fundació Finestrelles, juntament amb persones amb discapacitat.

-       ”Tots podem donar sang”, campanya anual de donació de sang ales instal·lacions d’Esteve. Banc de Sang i Teixits.

-        “Un menú, un somriure”, Participació en el programa de beques menjador. Aldeas Infantiles SOS España.

-       “Somnis complerts”, realització de desitjos de nens malats.  Fundació Pequeño Deseo.

-       “Apadrinant el Talent”, mentoring a joves en la recerca de feina. Fundació Princesa de Girona

-        “Gran Recapte”, classificació d’aliments. Banc dels Aliments de Barcelona.

Beneficis:

-       13.833 beneficiaris a través de la col·laboració amb 23 entitats socials

-       54 expedicions de donació de medicaments a 36 països diferents a través de 37 ONG.

-       Intervencions del Fons d’Emergències a ajudes humanitàries a 11 països.

-       14,8 tones d’aliments i 1,5 tones de roba donades

-       188 participants en el Programa de Voluntariat Corporatiu

 

Vigència de l’actuació: permanent 

 

Document: 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: