Comptabilitat de gasos amb efecte d`hivernacle (GEH)

Entitat:
Solucions Integrals de Residus S.A. (SIRESA)
Descripció: 

Breu descripció:

Fer la comptabilitat d’emissions i plantejar i implementar un paquet de mesures de reducció de les emissions.

L’empresa pren el compromís voluntari de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

Es realitzarà un inventari de les emissions, i es proposaran i aplicaran mesures per reduir-les i fer-ne un seguiment anual per valorar-ne els resultats.

L’inventari d’emissions considerarà:

-      Emissions directes (combustibles fòssils de transports propis, servei de logística, rèntings i carsharing).

-      Emissions associades al consum de l’electricitat (oficines i vehicles elèctrics).

 

Indicadors:

Emissions anuals totals de gasos d’efecte hivernacle (en equivalents de CO2), incloses almenys de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC i SF6.

Emissions anuals totals,  incloses almenys les emissions de SO2, NOX i PM (kg).

Emissions responsables dels serveis de transports (kg CO2/km)

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: