Comunicació i formació

Entitat:
Asinca, Assoc. Catalana d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya
Descripció: 

Objectiu/s:

Posar en coneixement als associats la necessitat i possibilitats d’aplicació d’eines de treball orientades a un comportament sostenible.
Comunicació de la necessitat de donar compliment als plecs amb criteris socials i ambientals.

Breu descripció:

- Trobades de formació
- Comunicació d’activitats i accions mediambientals realitzades per l’associació
- Formació de les condicions socials i ambientals en els plecs de licitacions i necessitats de
donar-li compliment.

Persona o àrea responsable: Tomàs Blay ASINCA
Calendari d’execució previst: Any 2017
Recursos humans i econòmics: hores de treball per fer formació, comunicació i conscienciació. 40
h mensuals.

Indicador/s: Núm. de formacions anuals
Núm. de participants
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 6 formacions anuals
Enginyeries que participin mínim a una formació
anual

Document: