Comunicació projectes SEMBRA

Descripció: 

Elaborar i portar a terme el pla de comunicació per difondre el projecte SEMBRA a l’escola a través de les nostres xarxes socials, web i altres canals de comunicació, per tal de estendre la cultura de sostenibilitat i respecte cap al medi ambient a la ciutadania.