Comunicar el reciclatge embalatges per paqueteria online

Entitat:
René
Descripció: 

Es pretén reutilitzar els embalatges dels productes que arriben a l’establiment pels enviaments de paqueteria online. Alhora, s’ha creat un segell “Cartón reutilizado. Reciclamos emblajaes” que figurarà als embalatges reutilitzats.