CONDUCCIÓ EFICIENT

Descripció: 

Objectiu/s:

Formació CAP de conducció eficient i segura, que inclou un programa de conducció eficient i estalvi de combustible.

Breu descripció:

Són cursos de formació per a conductors professionals que es realitzen cada 5 anys, dintre del programa es desenvolupa la matèria de conducció eficient i estalvi de combustible. Aquests cursos són de 35 hores setmanals i les dedicades a conducció eficient  i estalvi de combustible són 7 hores per curs.

Per la realització dels cursos es remet una circular als afiliats, aproximadament tres mensuals amb les programacions i les dates de realització.

Es realitzen els cursos de conducció eficient a les seus de les empreses, amb material i personal de les pròpies empreses i amb formadors de la Federació, l’objectiu dels cursos és la reducció del consum de combustible dels vehicles, reduir les emissions contaminants i de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Permet al mateix temps augmentar la seguretat vial i el confort en la conducció.

Tenim pendents de programar uns 10 cursos de CAP  fins a final d’aquest any amb inclusió al programa de les matèries de conducció eficient i estalvi de consum .

La comunicació amb les empreses afiliades aes a través de circulars informatives i jornades divulgatives.

 

Persona o àrea responsable:   YOLANDA REDONDO RUIZ

Calendari d’execució previst:  EN CURS

Recursos humans i econòmics:  AMB PATROCINI DE FABRICANTS

Indicador/s:

Nombre de cursos realitzats: 17

Nombre de participants/assistents 289

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Nombre de cursos realitzats: 10

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: