Consolidar les accions de RSC dirigides a la societat

Entitat:
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)
Descripció: 

Objectiu/s:

Consolidar i augmentar en la mesura del possible les accions de RSC dirigides a la societat per donar visibilitat del compromís de l’advocacia amb la societat.

Breu descripció:

  • Servei Pro-bono: en col·laboració amb l`ICO (Institut Català d`Oncologia) l`ICAB ha obert la possibilitat d`inscriure voluntàriament en una llista pro-bono que ofereix assessorament jurídic als malalts oncològics o els seus familiars directes quan, en circumstàncies econòmiques adverses , necessites d`aquesta atenció jurídica que queda fora de l`abast previst en la Llei d`assistència jurídica gratuïta.
  • Servei del torn d`ofici i assistència al detingut: L`ICAB com tots els col·legis d`advocats i d`acord amb la normativa existent, gestiona i presta el servei de torn d`ofici i assistència al detingut a aquelles persones que obtenen el benefici de justícia gratuïta o fins i tot no obtenint, no designen advocat per a la defensa en procediments en què és preceptiu. Tot i que aquesta activitat és finançada per la Generalitat de Catalunya , cal tenir en compte que les quantitats que per aquesta tasca realitzen els/les advocats/des estan molt per sota dels honoraris habituals en l`àmbit privat, pel que és, sense cap dubte, una acció social i solidària envers els ciutadans.
  • Servei d`orientació jurídica. En la mateixa línia que el punt anterior, l`ICAB ofereix un servei d`orientació previ al procediment judicial i de caràcter jurídic, a aquells ciutadans que es troben davant d`un conflicte de qualsevol tipus. Aquest servei és de caràcter universal i no necessita d`obtenció del benefici de justícia gratuïta però suposa un avanç per a la societat en la mesura que contribueix al coneixement de drets i obligacions i, per tant, a una societat més justa . Però també en aquest cas, el servei, tot i trobar- subvencionat per l`Administració (Generalitat , Diputació de Barcelona , Ajuntament de Barcelona ) no cobreix el 100% de les despeses que es generen pel que és el Col·legi d`Advocats, amb les quotes dels seus col·legiats , que acaben finançant part del servei.
  • Visites guiades: L`ICAB ofereix gratuïtament una sèrie de visites guiades a les seves instal·lacions, especialment a la biblioteca i palauet declarat patrimoni cultural. Destaquen entre elles l`activitat "Justícia i Joves" per la qual adolescents entre 14 i 16 anys participen no només d`aquesta visita sinó també d`unes activitats dirigides a informar sobre la professió d`advocat i advertir dels drets i obligacions que els són aplicables en qüestions tan específiques com les xarxes socials.
  • Mitjans de Comunicació. Des del departament de Comunicació mitjançant varis canals de comunicació trasllada el compromís de l’ICAB amb la societat civil.

 

Persona o àrea responsable: Àrea de Funcions pública i Comunicació.

Calendari d’execució previst: 2014 - 2017

Recursos humans i econòmics: Hores de treball dedicades mensualment: 30h // Personal: 1

 

Indicador/s:

5.2.1 Nº de d’advocats /des inscrites al Servei Pro-bono.

5.2.2 Nº de consultes realitzades per ciutadans al SOJ.

5.2.3 Nº de visites guiades a l’ICAB.

5.2.4 Nº de noticies llençades des de Comunicació en referencia a temes de RSC.

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

5.2.1 valor: 20

5.2.2 valor: 52.000

5.2.3 valor: 100

5.2.4 valor: 20

 

 

 

Document: