Construcció del Centre de Recuperació de Materials i del Centre d’Aprofitament Alimentari

Descripció: 
Objectiu/s:
 
- Reducció de residus d’envasos i embalatges.
- Ampliació de fraccions recuperables.
- Reducció de residus orgànics vegetals; augment de restes orgàniques recuperades.
- Minimització de la fracció resta.
 
Breu descripció:
 
En el 2016 es genera la idea de transformació de l’actual Punt Verd de Mercabarna, gestant-se les
bases sobre quin model es seguirà. Es realitza projecte bàsic de les noves instal·lacions.
Tanmateix, també s’introduiran modificacions en els contenidors de recollida selectiva dels diversos Mercats Centrals.
Es consensuaran amb els operadors noves tarifes per a la gestió de restes orgàniques.
Es realitzarà una campanya d’educació ambiental d’informació / conscienciació, prevista just abans de
posar en marxa els nous equipaments.
En el 2017 s’ha licitat el projecte executiu i està en marxa tot el procés per començar les obres el 2018.
Paral·lelament, s’està dissenyant el model de gestió que tindrà el Centre d’Aprofitament Alimentari. 
 
Persona o àrea responsable: Georgina Cepas, Cap de Medi Ambient i Neteja de Mercabarna
 
Calendari d’execució previst: Darrer trimestre de 2018.
 
Recursos humans i econòmics: Un cop establerts els models de gestió i la construcció definitiva dels equipaments, tindrem coneixement de la totalitat de recursos emprats.
 
Indicador/s:
Total Matèria Orgànica Vegetal Recuperada
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
El 2019 el valor esperat és de 2.000 tones recuperades.