Construcció d’un jardí vertical (recuperació d’un espai del c.cívic)

Descripció: 

1. Construcció d’un jardí vertical (recuperació d’un espai del c.cívic)

Breu descripció:

Durant dues setmanes del mes de juliol durem a terme la construcció d’un jardí vertical, amb l’objectiu de recuperar un espai del claustre del C.Cívic que en l’actualitat se’n fa un mal ús.

Amb la combinació de la creació digital, la jardineria i la consciència de l’ús d’un espai comunitari durem a terme el projecte que hem anomenat PLANTA’T.

Va dirigit a adolescents i joves de 13 a 18 anys.

 

Durant el curs 2016-2017 el Casal Infantil del C.C. Convent de Sant Agustí duran a terme la conservació del jardí per tal de que pugui estar sempre cuidat.

Més informació: http://conventagusti.com/jac/2016/04/14/casal-destiu-plantat/

 

 


 

 

 

Beneficis:

 

   x    Ambientals        x     Socials             Econòmics

 

Vigència de l’actuació:

Del 4 al 15 de juliol (construcció) i a partir d’aleshores la conservació

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

 

*Objectiu 1: Biodiversitat

Línies d’Acció:
2- Renaturalitzar la ciutat: integrar la biodiversitat i la natura en el disseny urbà
3- Ampliar el verd urbà a places i patis
6- Crear una xarxa de petites reserves de natura que faciliti la protecció de zones i valor natural encara existents dins la trama urbana de Barcelona, atenent la seva singularitat o representativitat

10- Gestionar el verd amb criteris d’eficiència en l’ús de recursos naturals i utilitzar productes de baix impacte en el medi ambient i la salut. Seleccionar espècies en funció dels serveis que proporcionen i de la seva adaptabilitat.

 

*Objectiu 3: Qualitat ambiental i salut

Línies d’Acció:

6- Assolir l’excel·lència en la neteja urbana, amb més implicació ciutadana i d’agents socials en el manteniment de l’espai públic.

9- Enriquir l’entorn, tant interior com exterior, amb la presència de vegetació i elements naturals que milloren la qualitat de vida i la salut de les persones.

 

*Objectiu 9: Educació i acció ciutadana

Línies d’acció:

1- Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania.

3- Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal i informal.

4-Assegurar suport i reconeixement a la tasca de les persones que eduquen, brindant-los assessorament, formació i recursos. Promoure la recerca i la innovació educativa.

5- Educar i capacitar la ciutadania en la cultura de la participació.

8- Fomentar la responsabilitat compartida en la planificació, la gestió i l’ús i el seguiment dels espais i serveis d’ús comunitari: equipaments, espais buits, horts, jardins, etc.

9- Refermar el treball en xarxa per desenvolupar projectes comuns.

10- Millorar la comunicació i la visualització de processos educatius i participatius a favor de la sostenibilitat, les seves accions i els seus resultats.