Consum de llum

Entitat:
Sagrera Activa Associació de Comerciants
Descripció: 

Aconseguir que cada associat, controli la temperatura del seu sistema de climatització i es conscienciïn de que regular la temperatura i mantenir-la provoca un consum responsable.

3.7., 4.3., 4.5. i 10.4.