Consum Responsable

Descripció: 

Foment de productes de fleca artesans de qualitat, com a garantia d’una dieta saludable

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: